تریلر بازی های خارجی

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف Uncharted 4 03:56
مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف Dishonored 2 04:13
مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف Mafia 3 04:05
مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف Nioh 05:22

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف Nioh

  • توسط Gamerha
  • 9 مشاهده
  • 2 هفته پیش
مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف For Honor 05:01
مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف The Surge 05:15
مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف PREY 04:13

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف PREY

  • توسط Gamerha
  • 9 مشاهده
  • 2 هفته پیش
مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف Injustice 2 06:08
مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف DIRT 4 05:09
مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف Tekken 7 04:01