مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف Sniper Elite 4

  • زمان ارسال: 4 ماه پیش در دسته بندی تریلر بازی های خارجی

    Sniper Elite 4 - PS4 PRO vs PS4 Graphics Comparison [1080p/60fps]

    ...

    Sniper Elite 4 - PS4 PRO vs PS4 Graphics Comparison [1080p/60fps]

بیشتر نشان بده کمتر نشان بده
468-60-Gamerha.net
    دیدگاه ها (0)