مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف inFamous Second Son

  • زمان ارسال: 4 ماه پیش در دسته بندی تریلر بازی های خارجی

    [4K/60FPS] inFamous Second Son: PS4 vs PS4 Pro 4K vs PS4 Pro 1080p

    ...

    [4K/60FPS] inFamous Second Son: PS4 vs PS4 Pro 4K vs PS4 Pro 1080p

بیشتر نشان بده کمتر نشان بده
468-60-Gamerha.net
    دیدگاه ها (0)